Arkitektur & bygninger

Design City Kolding bliver fyldt med spændende, varieret og moderne arkitektur.

Bygningerne vil være meget forskelligartede og have variationer i facaderne, forskydninger og varierende højder. Der er dog en række fællestræk, som skal gøre sig gældende i Design City Kolding. Bygningerne skal alle indeholde bæredygtige elementer, og de skal alle være af høj arkitektonisk og bygningsmæssig kvalitet. Desuden skal de facader, der vender ind mod pladserne i stueetagerne, være åbne og tilgængelige for dem, der befinder sig i Design City Kolding.

Høje bygninger yderst

De højeste bygninger i Design City Kolding vil typisk ligge ud mod Østerbrogade og Skamlingsvejen og dermed medvirke til at skærme Design City Kolding for trafikstøjen. Inde i Design City Kolding vil der være en større andel af lavere bygninger, der i højere grad huser boliger, uddannelsesinstitutioner og serviceerhverv.